warunki usługi

Kim jesteśmy

GOODHOPE - to firma posiadająca kilkanaście lat doświadczenia w dziedzinie edycji oprogramowania sterowników silników samochodów osobowych i dostawczych będąca do Państwa dyspozycji.

Co robimy

Wykonujemy usługi związane z obsługą pracy silnika i skrzyni biegów w różnych warunkach. Wprowadzamy zmiany danych odpowiedzialne za obsługę elementów wspomagania ochrony ekologii. Podnosimy parametry maksymalne. Na życzenie przywracamy oprogramowanie do postaci fabrycznej.

Podniesieniu parametrów maksymalnych poddajemy samochody nie starsze niż 13 lat. Choć z przyjemnością zapraszamy zadbane starsze egzemplarze, to jest to ustalona przez kilkanaście lat doświadczenia granica wieku, która wyznacza sprawność i podatność samochodów na tego typu usługę.

Jak robimy

Każda przeprowadzona modyfikacja, poparta jest doświadczeniem w dziedzinie diagnostyki i mechaniki.
Efekt jest wypadkową oczekiwań klienta oraz sprawności mechanicznej i technicznej powierzonego egzemplarza.

W przypadku stwierdzenia usterki lub niesprawności, w pierwszym rzędzie podejmowana jest próba jej zlokalizowania.

Gdy zlokalizowana usterka ma wpływ na trwałość jednostki napędowej, usługa modyfikacji nie jest wykonywana do czasu jej usunięcia przez klienta.

Gwarancja

Wszystkie wykonywane usługi związane z programową modyfikacją parametrów silnika podlegają gwarancji. Dotyczy ona wszelkich czynności związanych z wnoszonymi zmianami w fabryczną zawartość. I obejmuje 2 lata od dnia wykonania usługi.
Nie dotyczy mechaniki ani też układu elektrycznego.
Wykonaną usługą nie ma możliwości uzyskania gwarancji na jednostkę napędową oraz układ przeniesienia napędu.
W pojazdach będących na gwarancji fabrycznej, zobowiązujemy się do bezpłatnego przywrócenia programu sterującego do stanu fabrycznego a także modyfikowanego na każde żądanie klienta.
W przypadku przypadkowej lub też zamierzonej aktualizacji przez ASO oprogramowania do wersji nowszej fabrycznej, gwarantujemy ponowną modyfikację w preferencyjnej, niższej od pierwotnej cenie.
W przeciągu dwóch lat od daty pierwszej wykonanej usługi, zobowiązujemy się bezpłatnie dokonywać korekt oprogramowania zgodnie z uwagami klienta, jeśli te mają podłoże reklamacyjne. Na tę okoliczność każdy dodatkowy pomiar na hamowni podwoziowej, diagnostyka komputerowa oraz programowanie są bezpłatne.
Oprogramowanie sterownika jak i pomiar z wynikiem różnic jakie przyniosła dana modyfikacja jest archiwizowany.
Klient po wykonanej usłudze, zanim za nią zapłaci, ma możliwość poza wykonanym pomiarem na hamowni podwoziowej indywidualnie przetestować różnice na drodze.
Jeśli poziom jest niesatysfakcjonujący, a granice bezpieczeństwa lub zdolności mechaniczne nie pozwalają na więcej, gwarantujemy powrót do programu fabrycznego bezpłatnie.
Klient jedynie płaci za pomiar i ewentualną diagnostykę wykonane na hamowni podwoziowej.

Prawa autorskie

Oświadczamy, że nie jesteśmy twórcami oprogramowania sterowników, ani też nie rościmy sobie praw do niego po wniesionych przez nas zmianach.
Oprogramowanie jako integralna część sterownika silnika zarządzającego jego pracą w posiadanym przez klienta samochodzie w całości jest jego własnością.
To on zleca modyfikację parametrów wejściowych i wyjściowych. Po tej modyfikacji to samo oprogramowanie powraca do użytkownika i nie jest powtórnie wykorzystywane.
Usługa jest wykonywana na zasadzie umowy o dzieło a nie zamówienia gotowego produktu.
Wnoszone zmiany nie ingerują w kod źródłowy i nie eliminują z niego jakichkolwiek identyfikatorów producenta.
Oryginalne oprogramowanie przed wniesionymi zmianami jest archiwizowane wyłącznie na ewentualne potrzeby klienta i w każdej chwili może mu być bezpłatnie przekazane.
Wszelkie modyfikacje wykonywane "na odległość" poprzez warsztaty współpracujące, również opierają się wyłącznie na oryginalnych zawartościach sterowników, jakie umieszczone są w samochodzie zlecającego wykonanie usługi klienta.
Wszystkie zdjęcia oraz nazwy własne znajdujące się na stronie internetowej lub użyte w treści odpowiedzi na zadane pytania noszące znaki zastrzeżonych marek mają jedynie charakter informacyjny i wykorzystanie ich nie służy dla celów zarobkowych bez zgody ich właściciela.

Wyposażenie

Dysponujemy nie tylko profesjonalną obciążeniową hamownią podwoziową 4WD, ale także sprzętem wiodących producentów w świecie chiptuningu pozwalającym na modyfikację szerokiego wachlarza marek i modeli z całego świata.
Funkcje RECOVERY, bazy dostępu do oryginalnych odpowiedników zawartości w przypadku poprawek po nieudanej pracy konkurencji to tylko namiastka możliwości, jakie posiada sprzęt na jakim pracujemy. Możliwości, które sprawiają że chiptuning jest jeszcze bezpieczniejszy.
Pracujemy na sprzęcie diagnostycznym rodem z Włoch, Niemiec, Francji, Litwy a nawet południowej Azji.
Odpowiedni jego dobór gwarantuje wysoki standard wykonywanych usług.

Czas wykonania usługi

Każda usługa jest wykonywana indywidualnie. Czas potrzebny do jej wykonania jest uzależniony od modelu samochodu, stanu jednostki napędowej, rodzaju układu sterowania oraz oczekiwań klienta. Zwykle jest to od 2 do 4 godzin. Niekiedy jest to cały dzień roboczy.

Osiągi

Te uzależnione są od konstrukcji danej jednostki napędowej oraz jej stanu. Od nas nigdy nie wyjeżdżają najlepsze cyfry znalezione w internecie, ale zawsze mają to być samochody bezreklamacyjne i bezusterkowe. Z założenia koszty poniesione za wykonaną usługę mają być ostatnimi, a nie tylko pierwszymi.


Cennik

Koszt usługi jest uzależniony od zakresu prac zleconych przez klienta oraz stopnia skomplikowania samej usługi. W przypadku usług związanych ze zmianami obsługi funkcji proekologicznych jest to od 500 do 1000zł zależnie do rodzaju samej usługi. W przypadku modyfikacji dla poprawy osiągów jest to od 1000 do 1300zł zależnie od rodzaju jednostki sterującej, rodzaju napędu i typu skrzyni biegów. W sytuacji gdy po wstępnej diagnostyce okazuje się, że dany samochód nie nadaje się do dalszej modyfikacji, koszt wstępnych pomiarów wynosi od 150 do 300zł zależnie do rodzaju napędu i typu skrzyni biegów. Nie wykonujemy pomiarów usługowych. Hamownia podwoziowa jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby modyfikacji oprogramowania dla poprawy osiągów wykonywanych w siedzibie GOODHOPE.